Αναπληρωτές καθηγητές

#

Καραγεώργος Αντώνιος

Αναπληρωτής Καθηγητής
Γνωστικό αντικείμενο: "Ανάπτυξη Ευφυών Πληροφοριακών Συστημάτων και Εφαρμογές στον κλάδο Ξύλου-Επίπλου"
e-mail: karageorgos@uth.gr
τηλ. 24410 64712
Βιογραφικό – Προσωπική Ιστοσελίδα

#

Καζόγλου Ιωάννης

Αναπληρωτής Kαθηγητής
Γνωστικό αντικείμενο: "Διαχείριση βόσκησης σε υγροτοπικές προστατευόμενες φυσικές περιοχές"
e-mail: ykazoglou@uth.gr
τηλ. 24410-64706
Βιογραφικό – Προσωπική Ιστοσελίδα