Αναγνώριση έργου – αναφορές

Ονοματεπώνυμο Google Scholar ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΦΟΡΩΝ* 2020 2019 2018 2017 2016 h-index i10-index
Ασπρίδης Γεώργιος https://scholar.google.gr/citations?hl=el&user=xVkKmYwAAAAJ 239 36 56 42 43 30 7 4
Βραχνάκης Μιχαήλ https://scholar.google.com/citations?user=v0UPuXgAAAAJ&hl=en&oi=sra 352 31 36 39 32 38 7 5
Καζόγλου Ιωάννης https://scholar.google.gr/citations?hl=el&user=l5t1vFkAAAAJ 74 9 8 4 5 4 5 1
Καραγεώργος Αντώνιος ttps://scholar.google.com/citations?user=_8IoyXkAAAAJ&hl=en&oi=ao 1843 94 127 110 115 125 16 28
Καραγκούνη Γλυκερία ttps://scholar.google.com/citations?user=PQKUH_YAAAAJ&hl=en 375 61 57 42 35 36 9 8
Καραστεργίου Σωτήριος https://scholar.google.gr/citations?user=fC493C0AAAAJ&hl=en 141 11 15 9 10 12 5 4
Κεχαγιάς Ιωάννης hhttps://scholar.google.gr/citations?hl=el&user=euU9evwAAAAJ 824 198 108 85 77 50 16 30
Λάλλας Ευθύμιος #
Λυκίδης Χαράλαμπος https://scholar.google.com/citations?user=4TJ4IBoAAAAJ&hl=en&oi=ao 250 60 51 37 43 26 8 7
Μαντάνης Γεώργιος https://scholar.google.com/citations?user=rFT6H-wAAAAJ&hl=en 1431 288 192 149 118 93 18 31
Μπίρτσας Περικλής https://scholar.google.com/citations?user=t8IS0HcAAAAJ&hl=en&oi=ao 638 78 60 67 63 81 13 14
Νινίκας Κων/νος https://scholar.google.com/citations?user=8uI0rZcAAAAJ&hl=en&oi=ao 39 8 17 5 7 1 3 1
Νταλός Γεώργιος https://scholar.google.gr/citations?user=Jt9MHHwAAAAJ 421 32 35 32 31 46 7 6
Παπαδόπουλος Ιωάννης https://scholar.google.com/citations?user=qqKA5X4AAAAJ 364 45 43 32 37 31 8 8
Σκαρβέλης Μιχαήλ https://scholar.google.gr/citations?user=NDjVFboAAAAJ 38 3 7 1 0 4 3 1
ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 7029 954 812 654 616 577 125 148
*Καταγραφή δεδομένων μέχρι 16.12.2020